De War Badge
Actuele versie: http://fablabamersfoort.nl/en/book/installatie-raspberry-pi

Installatie Raspberry pi

By matthijs. Last update on 13 Apr 2017.

Voor het aansturen van de portaalfrees gebruiken we een raspberry pi, als brug tussen je computer, die via het netwerk aangesloten is, en de Arduino die de frees aanstuurt, die via USB/serieel aangesloten is. Op deze pagina is gedocumenteerd hoe deze raspberry pi is ingericht, voor het geval dat dat nog eens opnieuw moet gebeuren. Tijdens normaal gebruik heb je deze informatie niet nodig.

De raspberry pi draait op Raspbian, met daarop de serial-port-json-server om de verbinding van chillipeppr te leggen.

 1. Installeer Raspbian
 2. Met raspi-config:
 3. Stel wifi in via /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, voeg toe:
  network={
          ssid="Fablab Amersfoort"
          psk="Fablab_2013"
  }
  Zie ook https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireles.... /etc/network/interfaces is al automatisch ingesteld om deze file te gebruiken.
 4. Download serial-port-json-server. Rechtsonder in chillipeppr vind je de downloadlinks, je moet de raspberry pi versie hebben. De mapnaam heeft waarschijnlijk een versienummer, dat moet je er even uithalen (of iig zorgen dat de directorynaam overeenkomt met de naam in de .service file hieronder).
 5. Maak een systemd service file aan om serial-port-json-server automatisch op te starten. Maak daarvoor /etc/systemd/system/serial-port-json-server.service:
  [Unit]
  Description=Serial port JSON server

  [Service]
  ExecStart=/home/pi/serial-port-json-server_linux_arm/serial-port-json-server -regex usb|acm
  Restart=always

  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
 6. Activeer de unit met:
  sudo systemctl enable serial-port-json-server
  sudo systemctl start  serial-port-json-server