De War Badge
Actuele versie: http://fablabamersfoort.nl/en/book/control-processing

Control by Processing

By peteruithoven. Last update on 24 Aug 2013.

From Inkscape, save as *.hpgl. And open it using the following Processing script: 

import processing.serial.*;
Serial serial;
volatile String path = "-";

void setup() {
 size(400,150); 
 println(Serial.list());
 //String portName = Serial.list()[0];
 serial = new Serial(this, "/dev/tty.usbserial-A800dpmc", 9600);
}

void mousePressed() {
 selectInput("Select *.hpgl file:", "fileSelected");
}

void keyPressed() {
 selectInput("Select *.hpgl file:", "fileSelected");
}

void draw() {
 background(220,220,220);
 fill(0);
 text("Click anywhere or press any button to open file",50,75);
 if(path != "-") {
  String lines[] = loadStrings(path);
  println(lines.length); 
  for (int i = 0; i < lines.length; i++) { 
   println(lines[i]);
   serial.write(lines[i]);
  }
  serial.write("Ec%0A;EcE;");
  path = "-";
 }
}

void fileSelected(File selection) {
 if (selection == null) {
  println("Window was closed or the user hit cancel.");
 } else {
  println("User selected " + selection.getAbsolutePath());
  path = selection.getAbsolutePath(); 
 }
}

Comments

Actually, we can use our customized code in Drupal, as it is the best cream which works the way we want. When I used to work for an rushessay review writing service. l then I gained experience on Drupal CRM and created some of my own add-ons. Soon, I will start my own online services on Drupal as it is the best service that users can quickly adapt and use and it is user-friendly.

Ben van Zegen is eigenaar van de dansschool in Hoorn. Als dansleraar heeft ben al veel aankomende bruidsparen op weg geholpen met een ingestudeerde openingsdans. Vaak zien de mannen / heren op om weer op te dansvloer te staan. In de praktijk zijn de dames minder huiverig om dansles te nemen. Maar goed als de eerste danspassen weer zijn gezet met een gemotiveerde dansinstructeur. komt men met name weer graag terug bij Pasofino. PRIVÉLES DANSLES SALSA lATIJNS AMERIKAANSE DANSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN Ben van Zegen Salsa privé dansles

Why not use social media to present a topic online? Twitter is ideal for quickly informing a large group of users in particular to your followers and ask if your followers also want to share your tweet. We thank Shakil for his tweet to address the subject of website optimization. In addition, we have posted a twitter advertisement to companies in Alkmaar, Utrecht, Groningen, Haarlem, Rotterdam and main capital Amsterdam city, so selected region and location via Inform Twitter about SEO optimization and online marketing activities in the Netherlands. Shakil SEO optimization tweet